CMD368

Ưu Đãi

    1.   Chương trình khuyến mãi này chỉ có hiệu lực dành cho khách hàng lần đầu tiên nạp tiền vào tài khoản THỂ THAO và có hiệu lực từ ngày

          01/08/2016, 00:00(GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.   Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND. 

    3.   Mức nạp tiền tối thiểu và tiền thưởng tối đa được minh họa bên dưới


Tiền TệTiền Thưởng Tối ĐaTiền Nạp Tối Thiểu
VND2.000.000400.000


    4.   Chọn mã khuyến mãi SB100 trong lĩnh vực "Ưu đãi" khi thực hiện chuyển tiền lần đầu vào tài khoản Thể Thao. 

    5.   Khách hàng cần phải vượt qua điều kiện của gói khuyến mãi , tiền gửi cộng với tiền thưởng nhân 20 lần trước khi thực hiện rút tiền. 

          Ví dụ: 

          Lần nạp tiền đầu tiên =400.000VND + Khuyến mãi (400.000VND) 

          Điều kiện = (400.000 + 400.000) x 20 = 16.000.000VND 

 

    6.   Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng. 

    7.   Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến

          mãi. 

    8.   Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại thị trường cá cược Thể Thao ngay sau khi chuyển giao khuyến mãi thành công. 

    9.   CMD368 bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền đã nạp đủ điều kiện khuyến mãi cộng với tiền thường và bất kỳ tiền thắng cược trừ khi tổng

          số doanh thu yêu cầu được đáp ứng. 

    10. Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền nạp lần đầu vào tài khoản bất kỳ trong vòng 60

          ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

    11. Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.   Chương trình khuyến mãi này chỉ có hiệu lực dành cho khách hàng lần đầu tiên nạp tiền vào tài khoản THỂ THAO và có hiệu lực từ ngày

          01/08/2016, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.   Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND. 

    3.   Mức nạp tiền tối thiểu và tiền thưởng tối đa sẽ được hiển thị như bảng bên dưới

 

Tiền TệTiền Thưởng Tối ĐaTiền NạpTối Thiểu
USD1,000200
MYR2,500500
THB25,0005,000
IDR10.000.0002.000.000
VND20.000.0004.000.000

 

    4.    Chọn mã khuyến mãi vip50 trong lĩnh vực "Ưu đãi" khi thực hiện chuyển tiền lần đầu vào tài khoản Thể Thao. 

    5.    Khách hàng cần phải vượt qua điều kiện của gói khuyến mãi , tiền gửi + tiền thưởng nhân 20 lần trước khi thực hiện rút tiền. 

 

           Ví dụ: 

            Lần nạp tiền đầu tiên =4.000.000VND + Khuyến mãi (2.000.000VND) 

            Điều kiện = (4.000.000 + 2.000.000) x 20 = 120.000.000VND 

 

    6.    Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng. 

    7.    Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến

           mãi. 

    8.    Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại thị trường cá cược Thể Thao ngay sau khi chuyển giao khuyến mãi thành công. 

    9.    CMD368 bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền đã nạp đủ điều kiện khuyến mãi cộng với tiền thường và bất kỳ tiền thắng cược trừ khi tổng

           số doanh thu yêu cầu được đáp ứng. 

   10.   Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền nạp lần đầu vào tài khoản bất kỳ trong vòng 60

           ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

   11.   Thực hiện theo điều khoản và điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.    Chương trình này có giá trị cho các thành viên gửi tiền vào Thể Thao của họ từ 00:00 (GMT+8) ngày 01/08/2016 và cho

           đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương trình này có giá trị cho các thành viên đăng ký tiền tệ như USD , MYR , THB , IDR hoặc VND. 

    3.    Nhận 50% tiền thưởng nạp tiền cho thể thao.Tiền tệ tương đương với mức thưởng tối đa và mức tiền gửi tối thiểu được minh họa như bảng

           bên dưới dưới.

 

Tiền TệTiền Nạp Tối ThiểuTiền Thưởng Tối Đa
USD3,50010,000
MYR8,75025,000
THB87,500250,000
IDR35.000.000100.000.000
VND40.000.000200.000.000

 

    4.    Liên hệ dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua Live Chat hoặc gọi điện thoại để nhận mã số tiền thưởng ngay khi tiền gửi đã được cập nhật vào Ví            Tài Khoản Chính của bạn. 

    5.    Trước khi rút số tiền thắng và tiền thưởng bất kỳ cần phải đạt doanh thu của tiền gửi cộng với tiền thưởng gấp 25 lần (x25) trong Thể Thao. 

 

       Ví dụ như :

       Số tiền gửi = 40.000.000 VND + Tiền Thưởng 50% (20.000.000 VND)

       Yêu cầu doanh thu = (40.000.000 VND + 20.000.000 VND) x 25 =1.500.000.000 VND

 

    6.    Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng. 

    7.    Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai/Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng. 

    8.    Tiền thưởng có thể dùng để cá cược tại thị trường Thể Thao ngay sau khi chuyển giao thành công. 

    9.    Người chơi chỉ có thể yêu cầu tiền thưởng này duy nhất một lần trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi. 

   10.   CMD368 bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền đã nạp đủ điều kiện khuyến mãi cộng với tiền thường và bất kỳ tiền thắng cược trừ khi tổng                số doanh thu yêu cầu được đáp ứng. 

   11.    Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ trong vòng 90 ngày             thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

   12.   Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.    Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1/3/2017, 12:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR, IDR, THB và VND.

    3.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Thể Thao và không thể kết hợp với bất kỳ khuyến mãi hiện hành khác.

    4.    Thành viên yêu cầu khuyến mãi phải có Tổng tiền thắng/ thua cược hiệu lực thì mới có thể tham gia khuyến mãi, chỉ những cược đã kết

           thúc và thanh toán sẽ được tính vào tổng thắng/ thua cược hiệu lực. Các vé cược đang bị xét duyệt, cược hòa,cược

           hai bên,từ chối,hủy bỏ và cược thương mại sẽ không được tính vào tổng thắng/ thua cược hợp lệ.

    5.    Tiền tệ tương ứng, tổng thắng/ thua yêu cầu, thưởng tối đa sẽ được minh họa như bên dưới:


Tiền TệTổng Tiền Thua (Mỗi Ngày)Thưởng Tối Đa
VNDTừ 10.000.000 đến 59.999.999450.000
Từ 60.000.000 đến 99.999.9993.000.000
 Trên 100.000.0005.000.000


           *Tổng yêu cầu Thắng/ Thua cược hiệu lực sẽ được tính từ 12:00 (GMT+8) của ngày trước cho đến 

           11:59 (GMT+8) của ngày đăng ký khuyến mãi.


    6.    Thành viên đạt yêu cầu chỉ có thể tham gia khuyến mãi này một lần mỗi ngày từ 14:00 đến 23:59 (GMT + 8)

           hằng ngày,trong suốt thời gian khuyến mãi.

    7.    Để yêu cầu khuyến mãi này, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email với trích dẫn: "TÁI SINH TIỀN VỐN TẠI CMD368.

           " vui lòng cung cấp tên tài khoản CMD368, tiền thưởng sẽ được cộng vào ví Thể Thao của bạn trong vòng 24 giờ. 


           Ví dụ :

           Trích dẫn : " TÁI SINH TiỀN VỐN TẠI CMD368 "

           Nội dung : Tên tài khoản CMD368 - XXX


    8.    Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,tiền Thưởng phải hoàn thành 3 vòng cược (x3) tại Thể Thao.


           Ví dụ doanh thu:

           Số tiền thưởng : 450.000 VND

           Doanh thu yêu cầu : 450.000VND x 3 =  1.350.000VND


    9.    Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ

           trong vòng 7 ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

   10.   Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.    Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1/3/2017, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR, IDR, THB và VND.

    3.    Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên nạp tiền vào ngày Thứ Sáu và có thể yêu cầu khuyến mãi không

           giới hạn trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi.

    4.    Tiền tệ tương ứng, nạp tiền tối thiểu và tiển thưởng tối đa sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


Tiền Tệ

Nạp Tiền Tối Thiểu Cho Mỗi Lần

 Giao Dịch

Tiền Thưởng Tối Đa Cho Mỗi Lần 

Giao Dịch

VND400.000100.000


    5.    Để yêu cầu khuyến mãi này, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email hoặc Live chat sau

           khi nạp tiền thành công trong suốt thời gian khuyến mãi, Vui lòng trích dẫn " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ

           SÁU" Và cung cấp tên Tài khoản CMD368.

           Tiền thưởng sẽ được tính vào ví Thể Thao của bạn trong vòng 24 giờ.


           Ví dụ :

           Trích dẫn : " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ SÁU "

           Nội dung : Tên tài khoản CMD368 - XXX


    6.    Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,Tiền nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành 5 vòng cược (x5) tại Thể Thao


           Ví dụ:

           Số tiền nạp : 400.000VND + Tiền Thưởng ( 100.000VND)

           Doanh thu yêu cầu : (400.000 + 100.000 ) x 5 = 2.500.000VND


    7.    Tiền thưởng có thể dùng để đặt cược tại tài khoản Thể Thao ngay khi chuyển giao thành công.

    8.    Nếu doanh thu yêu cầu cho tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chấp thuận tiền thưởng,

           thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

    9.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.      Chương trình khuyến mãi này diễn ra từ ngày 31/08/2016, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.      Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho các thành viên đăng ký tiền tệ là MYR, THB, IDR, VND hoặc RMB.

    3.      Mức nạp tiền tối thiểu và tiền thưởng tối đa được minh hoạ dưới như bảng bên dưới

 

Tiền TệTiền Nạp Tối ThiểuTiền Thưởng Tối Đa
USD2550
MYR75150
THB7501,500
IDR250.000500.000
VND500.0001.000.000

 

    4.       Trước khi thưc hiện lệnh rút tiền thắng cược bất kỳ, bạn phải hoàn thành xong doanh thu Tiền gửi + Tiền thưởng nhân 5 lần (x5) tại tài                      khoản THỂ THAO.

               Ví dụ:

               Tái nạp = 2.000.000VND + Khuyến mãi 100.000VND

                Doanh thu yêu cầu= (2.000.000VND + 100.000VND) x 5 = 10.500.000 VNĐ


    5.       Khách hàng có thể nạp tiền và nhận khuyến mãi này vào thứ Tư hàng tuần trong thời gian khuyến mãi được hiện hành, và không giới hạn số               lần nạp tiền vào tài khoản.

    6.       Chọn mã khuyến mãi WEDRB5% tại lĩnh vực “Ưu đãi” khi thực hiện Chuyển tiền vào Ví Thể Thao vào thời điểm tương ứng.

    7.       Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng.

    8.       Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến                mãi.

    9.       Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại thị trường cá cược Thể Thao ngay sau khi chuyển giao khuyến mãi thành công. 

   10.     CMD368 bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền đã nạp đủ điều kiện khuyến mãi cộng với tiền thưởng và bất kỳ tiền thắng cược trừ khi                    tổng số doanh thu yêu cầu được đáp ứng. 

   11.      Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ trong vòng 10                ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

   12.      Thực hiện theoĐiều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.   Chương trình khuyến mãi này có hiệu lực từ ngày 01/09/2016, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.   Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND. 

    3.   Mức nạp tiền tối thiểu 500.000VND; và tiền thưởng tối đa là 2.500.000VND. 

    4.   Chọn mã khuyến mãi WEEKLYRB10 tại lĩnh vực “Ưu đãi” khi thực hiện Chuyển tiền vào Ví Thể Thao vào thời điểm tương ứng:


Khuyễn Mãi Tuần

1- 7 Tháng Bảy

8-14 Tháng Bảy

15-21 Tháng Bảy

22-28 Tháng Bảy

 

    5.   Trước khi thưc hiện lệnh rút tiền thắng cược bất kỳ, bạn phải hoàn thành xong doanh thu Tiền gửi + Tiền thưởng nhân 10 lần (10x) tại tài khoản

          THỂ THAO. 

 

             Ví dụ: 

             Lần nạp tiền đầu tiên = 1.000.000VND + Khuyến mãi 100.000VND 

             Điều kiện = (1.000.000VND+100.000VND) x 10 = 11.000.000VND 

 

    6.   Mỗi một thành viên chỉ có thể nhận được 1 lần khuyến mãi trong suốt tuần diễn ra “KHUYẾN MÃI TÁI NẠP HÀNG TUẦN ” 

    7.   Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng. 

    8.   Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến mãi. 

    9.   Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại thị trường cá cược Thể Thao ngay sau khi chuyển giao khuyến mãi thành công. 

  10.   CMD368 bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền đã nạp đủ điều kiện khuyến mãi cộng với tiền thường và bất kỳ tiền thắng cược trừ khi tổng số

          doanh thu yêu cầu được đáp ứng. 

  11.   Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ trong vòng 10 ngày

          thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

  12.   Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.    Gói khuyến mãi này có hiệu lực dành cho khách hàng tham gia cá cược THỂ THAO và có hiệu lực trước ngày 31/12/2017,23:59 (GMT +8) và            dành cho những tài khoản đăng ký tiền tệ USD, RMB, MYR, THB, IDR hoặc VND. 

    2.    HOÀN TRẢ 0.25% KHÔNG GIỚI HẠN THỂ THAO sẽ được thanh toán dựa vào doanh thu của 7 ngày khi tham gia đặt cược tại Thể thao và sẽ            được hoàn trả trực tiếp vào ví Thể Thao sau 14:00 (GMT + 8) mỗi thứ Hai hàng tuần.

    3.    Khách hàng khi nạp tiền thành công thì tài khoản sẽ tự động nhận ngay chương trình hoàn trả này và không có điều kiện nào 

           trước khi rút tiền.

    4.    Tất cả doanh thu của tiền thưởng Thể Thao sẽ không được tính vào chương trình hoàn trả này.

    5.    Khách hàng không được sử dụng chiến thuật cá cược hai bên với mục đích nhận hoa hồng hoàn trả. 

    6.    Điều khoản và điều kiện khuyến mãi chung.


    1.    Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho những thành viên nạp tiền lần đầu tại Câu lạc bô casino trực tuyến và sẽ bắt đầu từ ngày

           1/11/2016, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR, IDR, THB và VND.

    3.    Khuyến mãi có hiệu lực tại tất cả các Sòng Bạc trực tuyến và sẽ không được kết hợp với các chương

           trình Khuyến mãi hoàn trả Casino vào thứ năm.

    4.    Tiền tệ tương ứng, Tiền Thưởng Tối Đa và Nạp Tiền Tối Thiểu sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


Tiền TệNạp Tiền Tối ThiểuTiền Thưởng Tối Đa
VND400.0002.000.000


    5.    Để nhận thưởng, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng qua Live chat hoặc email với trích dẫn "  Thưởng

           Chào Mừng Tại Casino Trực Tuyến 50% ", Vui lòng cung cấp tên tài khoản CMD368, Số tiền nạp và Ví Casino trực tuyến

           mà bạn muốn nạp tiền vào.

           Tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví Casino trực tuyến mà bạn đã chọn trong vòng 24 giờ.


           Ví dụ:

           Trích dẫn : " Thưởng Chào Mừng Tại Casino Trực Tuyến 50% " 

           Nội Dung : Tài khoản CMD368 - XXX

                             Số tiền nạp - VND XXX

                             Ví Casino trực tuyến - Allbet hoặc HOgaming hoặc Gold Deluxe hoặc GamePlay hoặc Playtech.


           *Vui lòng chú ý khi tiền thưởng đã được cộng vào ví casino trực tuyến mà thành viên đã chọn thì sẽ không thể thay

           đổi được nữa.


    6.    Trước khi thưc hiện lệnh rút tiền thắng cược bất kỳ, Tiền Nạp Lần Đầu + Tiền Thưởng phải hoàn thành vòng cược 20 lần (x20) tại các câu lạc

           bộ Casino trực tuyến.  


           Ví dụ Doanh thu:

           Số tiền nạp = 2.000.000VND + Tiền Thưởng (1.000.000VND)

           Doanh Thu Yêu Cầu= (2.000.000 + 1.000.000) X 20 =  60.000.000 VND


    7.    Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi này khi thực hiện nạp tiền lần đầu vào bất kỳ Câu lạc bô Casino trực

           tuyến bất kỳ trong thời gian khuyến mãi. 

    8.    Tiền thưởng có thể dùng để cá cược tại Câu Lạc Bộ Casino Trực tuyến ngay sau khi chuyển giao thành công.

    9.    Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ

           trong vòng 30 ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

   10.   Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.    1.    Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1/3/2017, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR, IDR, THB và VND.

    3.    Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên nạp tiền vào ngày Thứ Sáu và có thể yêu khuyến mãi không

           giới hạn trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi.

    4.    Tiền tệ tương ứng, nạp tiền tối thiểu và tiển thưởng tối đa sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


Tiền Tệ

Nạp Tiền Tối Thiểu Cho Mỗi Lần

 Giao Dịch

Tiền Thưởng Tối Đa Cho Mỗi Lần 

Giao Dịch

VND400.000100.000


    5.    Để yêu cầu khuyến mãi này, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email hoặc Live chat sau

           khi nạp tiền thành công trong suốt thời gian khuyến mãi, Vui lòng trích dẫn " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ

           SÁU" Và cung cấp tên Tài khoản CMD368, Ví Casino trực tuyến mà bạn muốn nạp tiền vào.

           Tiền thưởng sẽ được tính vào ví Casino trực tuyến mà bạn chọn trong vòng 24 giờ


           Ví dụ :

           Trích dẫn : " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ SÁU "

           Nội dung : Tên tài khoản CMD368 - XXX

           Ví trò chơi - Ví Casino trực tuyến - ( Allbet hoặc HOgaming hoặc Gold Deluxe hoặc GamePlay hoặc Playtech. )


           *Vui lòng lưu ý, một khi tiền thưởng đã được cập nhật vào Ví Casino trực tuyến mà thành viên đã lựa chọn thì

           sẽ không thể thay đổi lại được nữa.


    6.    Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,Tiền nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành 10 vòng cược (x10) tại Live Casino


           Ví dụ:

           Số tiền nạp : 400.000VND + Tiền Thưởng ( 100.000VND)

           Doanh thu yêu cầu : (400.000 + 100.000 ) x 10 = 5.000.000VND


    7.    Tiền thưởng có thể dùng để đặt cược tại tài khoản Live Casino ngay khi chuyển giao thành công.

    8.    Nếu doanh thu yêu cầu cho tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chấp thuận tiền thưởng,

           thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

    9.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.    Chương trình khuyến mãi được bắt đầu từ ngày 1/11/2016, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR, IDR, THB và VND.

    3.    Khuyến mãi có hiệu lực tại tất cả các Sòng Bạc trực tuyến và sẽ không được kết hợp với các chương trình khuyến mãi siêu hoàn trả vào

           thứ hai.

    4.    Tiền tệ tương ứng, Tiền Thưởng Tối Đa và Nạp Tiền Tối Thiểu sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


Tiền TệMiễn Phí Đặt Cược Tối Đa
VND
1.000.000    5.    Các Thành Viên được yêu cầu chọn mã thưởng thích hợp khi thực hiện nạp tiền vào ví Casino trực tuyến tương ứng để yêu

           cầu tiền thưởng trong suốt thời gian khuyến mãi.


Ví Casino Trực TuyếnMã Thưởng
Allbet(AB)Reload20AB
GamePlay(GP)Reload20GP
HOgaming(HG)Reload20HG
Gold Deluxe(GD)Reload20GD
Playtech(PT)Reload20PT


    6.    Một Thành Viên chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi này 1 tuần 1 lần trong suốt thời gian khuyến mãi và tối

           đa chì dành cho 100 thành viên trong mỗi tuần khuyến mãi.


Khuyến Mãi TuầnGiai Đoạn
Tuần 101 - 07 Tháng Bảy
Tuần 208 - 14 Tháng Bảy
Tuần 315 - 21 Tháng Bảy
Tuần 422 - 28 Tháng Bảy


    7.    Trước khi thưc hiện lệnh rút tiền thắng cược bất kỳ, Tiền Nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành vòng cược 15 lần (x15) tại

           các câu lạc bộ Casino trực tuyến.


           Ví dụ:

           Số tiền nạp = 2.000.000VND + Miễn Phí Đặt Cược (400.000VND)

           Doanh Thu Yêu Cầu = (2.000.000 + 400.000) X 15 =  36.000.000VND


    8.    Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ

           trong vòng 30 ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

    9.    Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.    1.   Chương trình khuyến mãi này dành cho khách hàng tham gia cá cược Casino trực truyến có hiệu lực từ ngày 01/08/2016, 00:00 (GMT+8) cho           đến 31/12/2017, 23:59 (GMT+8). 

    2.   Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND. 

    3.   Khách hàng phải đạt được doanh thu đặt cược tại Casino trực tuyến theo yêu cầu tối thiểu là 20.000.000VND trong vòng 7

          ngày trước (dựa trên hệ thống ngắt ngày đó là từ 12:00PM đến 11:59AM của ngày hôm sau), mới có thể đủ điều kiện

          nhận tiền thưởng khuyến mãi này. 

    4.   Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy sẽ không được tính vào doanh thu khuyến mãi. 

    5.   Chương trình khuyến mãi hoàn trả này không áp dụng cho các khách hàng đang đăng ký các khuyến mãi dành

          cho lần nạp tiền đầu tiên tại tài khoản Casino trực tuyến. 

    6.   Tất cả tiền thưởng CASINO và tiền hoa hồng hoặc hoàn trả được ban hành trong khoảng thời gian này sẽ không

          được tính trong chương trình hoàn trả.

 

VND
Tỷ Lệ Thưởng Tổng Doanh ThuThưởng Tối Đa Hợp Lệ
5%20.000.000VND - 199.000.000VND10.000.000VND
10%200.000.000VND - 599.000.000.000VND20.000.000VND
15%Trên 600.000.000VND40.000.000VND


           Ví dụ: 

           Tổng doanh thu trong 7 ngày qua = 20.000.000VND 

           Tổng Thắng (6.000.000VND) - Tổng Thua (20.000.000VND)= -14.000.000VND 

           Tiền thưởng và (hoặc) hoa hồng = 550.000VND

           Thưởng tối đa hợp lệ =( 14.000.000VND - 550.000VND)*5% = 672.500VND. 

          

    7.   Để yêu cầu hoàn trả cược thua, đơn giản liên hệ với dịch vụ khách hàng qua Email hoặc Hỗ trợ trực tuyến và trích

          dẫn "HOÀN TRẢ CƯỢC THUA CASINO THỨ NĂM" từ thứ Năm 12:00PM đến 11:59AM thứ Sáu (GMT+8) và tài khoản của bạn sẽ được 

          hoàn trả trong vòng 48 giờ.

    8.   Mỗi một khách hàng chỉ có thể yêu cầu "HOÀN TRẢ CƯỢC THUA CASINO THỨ NĂM" một lần vào mỗi thứ Năm hàng tuần. 

    9.   Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.    1.   Gói khuyến mãi này có hiệu lực dành cho khách hàng tham gia cá cược BACCARAT trực tuyến và có hiệu lực trước ngày 31/12/2017, 23:59                 (GMT+8) và dành cho những tài khoản đăng ký tiền tệ USD, RMB, MYR, THB, IDR hoặc VND. 

    2.   HOÀN TRẢ 0.8% KHÔNG GIỚI HẠN DÀNH CHO BACCARTA TRỰC TUYẾN sẽ được thanh toán dựa vào doanh thu của 7 ngày khi tham gia               đặt cược tại Baccarat trực tuyến và sẽ được hoàn trả trực tiếp vào ví Casino sau 14:00 (GMT + 8) mỗi thứ Hai hàng tuần.

    3.   Khách hàng khi nạp tiền thành công thì tài khoản sẽ tự động nhận ngay chương trình hoàn trả này. 

    4.   Không có điều kiện nào dành cho chương trình này trước khi rút tiền. 

    5.   Điều khoản và điều kiện khuyến mãi chung.


    1.    Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho những thành viên nạp tiền lần đầu tại Câu lạc bô casino trực tuyến và sẽ bắt đầu từ ngày

           1/01/2017, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR,CNY, IDR, THB và VND.

    3.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Slot Câu Lạc Bộ Trò Chơi, Khi yêu cầu khuyến mãi thành công, tiền thưởng sẽ chỉ được dùng

           để đặt cược tại tài khoản câu lạc bộ trò chơi slot

    4.    Tiền tệ tương ứng, Tiền Thưởng Tối Đa và Nạp Tiền Tối Thiểu sẽ được minh họa bên dưới:


Tiền TệThưởng Tối ĐaNạp Tiền Tối Thiểu
VND3.000.000
400.000


    5.    Để nhận thưởng, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng qua Live chat hoặc email với trích dẫn: "

           THƯỞNG CHÀO MỪNG NĂM MỚI TẠI SLOT " 

           Vui lòng cung cấp tài khoản CMD368, số tiền nạp và ví Slot trò chơi mà bạn muốn nạp tiền vào, Tiền thưởng

           sẽ được cộng vào Ví Casino trực tuyến mà bạn chọn trong vòng 24 giờ.


           Ví Dụ:

           Trích dẫn : " THƯỞNG CHÀO MỪNG NĂM MỚI TẠI SLOT "

           Nội dung : Tài khoản CMD368 - XXX

                             Số tiền nạp - VND XXX

                             Ví Slots trò chơi  - Spadegaming hoặc Top Trend hoặc GamePlay hoặc Playtech.


           *Vui lòng chú ý, khi tiền thưởng đã được cộng vào ví Slots trò chơi mà thành viên đó chọn thì sẽ không thể thay đổi được nữa.


    6.    Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,Tiền nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành 15 vòng cược (x15) tại Slots câu lạc bộ Trò chơi.


           Ví dụ:

           Số tiền nạp = 2.000.000 + Tiền Thưởng (2.200.000VND)

           Vòng cược yêu cầu = (2.000.000 + 2.400.000) X 15 = 66.000.000VND


    7.    Doanh thu đủ điều kiện chỉ được tính tại Slot trò chơi còn doanh thu tại các trò chơi bảng, video poker, Trò chơi Arcade và các thẻ Scratch

           sẽ không được tính vào tổng doanh thu

    8.    Thành Viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi này 1 lần khi thực hiện nạp tiền lần đầu tại Slot

           câu lạc bộ trò chơi trong suốt thời gian khuyến mãi.

    9.    Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ trong vòng 30

           ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

   10.   Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.    1.    Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1/1/2017, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR,CNY, IDR, THB và VND.

    3.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Slot Câu Lạc Bộ Trò Chơi.Khi yêu cầu khuyến mãi thành công, tiền thưởng

           sẽ chỉ được dùng để đặt cược tại tài khoản câu lạc bộ trò chơi slot.

    4.    Tiền tệ tương ứng, Tiền Thưởng Tối Đa và Nạp Tiền Tối Thiểu sẽ được minh họa bên dưới:


Tiền TệTiền Thưởng Tối Đa
VND2.000.000


    5.    Để nhận thưởng, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng qua Live chat hoặc email với trích dẫn:

           "THƯỞNG NẠP TIỀN ĐẦU TIÊN MỖI NGÀY TẠI SLOT  " 

           Vui lòng cung cấp tài khoản CMD368, số tiền nạp và ví Slot trò chơi mà bạn muốn nạp tiền vào, Tiền thưởng sẽ

           được cộng vào Ví Casino trực tuyến mà bạn chọn trong vòng 24 giờ.


           Ví Dụ :

           Trích dẫn : " THƯỞNG NẠP TIỀN ĐẦU TIÊN MỖI NGÀY TẠI SLOT  " 

           Nội dung : Tài khoản CMD368 - XXX

                             Số tiền nạp - VND XXX

                             Ví Slots trò chơi  - Spadegaming hoặc Top Trend hoặc GamePlay hoặc Playtech.


           *Vui lòng chú ý, khi tiền thưởng đã được cộng vào ví Slots trò chơi mà thành viên đó chọn thì sẽ không thể thay đổi được nữa.


    6.    Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,Tiền nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành 15 vòng cược (x15) tại Slots câu lạc bộ Trò chơi.


           Ví dụ:

           Số tiền nạp = 2.000.000 + Tiền thưởng (500.000VND)

           Vòng cược yêu cầu = (2.000.000 + 500.000) X 15 =  37.500.000VND


    7.    Thành Viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi này 1 lần mỗi ngày khi thực hiện nạp tiền lần đầu tại Slot câu

           lạc bộ trò chơi trong suốt thời gian khuyến mãi.

    8.   Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu

           nạp vào tài khoản bất kỳ trong vòng 30 ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

    9.    Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.   Gói khuyến mãi này có hiệu lực dành cho khách hàng tham gia cá cược tại và có hiệu lực trước ngày 31/12/2017, 23:59 (GMT+8) và dành cho

           những tài khoản đăng ký tiền tệ USD, RMB, MYR, THB, IDR hoặc VND. 

    2.   HOÀN TRẢ 1% KHÔNG GIỚI HẠN DÀNH CHO TRÒ CHƠI sẽ được thanh toán dựa vào doanh thu của 7 ngày khi khách hàng tham gia đặt                   cược tại TRÒ CHƠI và sẽ được hoàn trả trực tiếp vào ví TRÒ CHƠI TƯƠNG ỨNG sau 14:00 (GMT + 8) mỗi thứ Hai hàng tuần.  

    3.   Khách hàng khi nạp tiền thành công thì tài khoản sẽ tự động nhận ngay chương trình hoàn trả này. 

    4.   Không có điều kiện nào dành cho chương trình này trước khi rút tiền. 

    5.   Các thể loại trò chơi bài, trò chơi arcade và table games sẽ loại khỏi chương trình khuyến mãi này.

    6.   Áp dụng Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.    Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho các thành viên Đăng Ký và Nạp Tiền Lần Đầu tại Game bắn cá và sẽ bắt đầu vào ngày 24/3/2017            cho đến khi có thông báo mới

    2.    Thành viên đủ điều kiện khi đăng ký tiền tệ là VND và chưa từng tham gia tại Game Bắn Cá.

    3.    Chương trình khuyến mãi này chỉ hiệu lực tại tất cả các Game Bắn Cá. Ngay khi tham gia thành công thì tiền thưởng chỉ có thể dùng

           để đặt cược tại tài khoản Game Bắn Cá.

    4.    Tiền tệ và nhà cung cấp, nạp tiền tối thiểu và tiền thưởng tối đa sẽ được minh họa như bảng bên dưới


Tiền TệNạp Tiền Tối ThiểuTiền Thưởng Tối Đa
VND400.0002.000.000


    5.    Để yêu cầu khuyến mãi tái nạp này, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email hoặc Live Chat và trích dẫn: " Thưởng Chào

           Mừng 20% Tại Game Bắn Cá" Vui lòng cung cấp tên tài khoản CMD368 của bạn và chọn ví Game Bắn Cá muốn nhận

           thưởng, tiền thưởng sẽ được cộng vào ví Game Bắn Cá mà bạn đã chọn trong vòng 24 giờ


           Ví dụ:

           Trích dẫn: " Thưởng Chào Mừng 20% Tại Game Bắn Cá"

           Nội Dung: Tài Khoản CMD368-xxx

           Số tiền nạp lần đầu -xxx

           Ví Game bắn cá - Global Gaming (GG) hoặc Playtech(PT).


           *Vui lòng chú ý, một khi tiền thưởng đã được công vào ví Game bắn cá mà thành viên đó chọn thì sẽ không thể thay đổi được nữa.


    6.    Trước khi thực hiện lệnh rút tiền của bất kỳ tiền thắng cược nào, tiền nạp + tiên thưởng phải trải qua hơn 30 vòng cược (x30) tại Game Bắn Cá.


           Ví dụ:

           (Số tiền nạp:  1.000.000VND) + ( Tiền thưởng: 200.000VND)

           Vòng cược yêu cầu: ( 1.000.000 + 200.000) x 30 = 36.000.000VND


    7.    Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia khuyến mãi này một lần trong suốt thời gian khuyến mãi.

    8.    Nếu doanh thu yêu cầu cho tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chấp thuận tiền thưởng, 

           thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

    9.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.    1.    Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu vào ngày 24/3/2017 cho đến khi có thông báo mới.

    2.    Thành viên đủ điều kiện khi đăng ký tiền tệ là VND.

    3.    Chương trình khuyến mãi này chỉ hiệu lực tại tất cả các Game Bắn Cá. Ngay khi tham gia thành công thì tiền thưởng chỉ có thể dùng

           để đặt cược tại tài khoản Game Bắn Cá.

    4.    Tiền tệ và nhà cung cấp, số tiền nạp và tiền thưởng tối đa sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


Tiền TệSố Tiền NạpTiền Thưởng Tối Đa

VND
2.000.000200.000
5.000.000500.000
10.000.0001.000.000
20.000.0002.000.000


    5.    Để yêu cầu khuyến mãi tái nạp này, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email hoặc Live Chat và trích dẫn: " Thưởng Tái

           Nạp Tại Game Bắn Cá" Vui lòng cung cấp tên tài khoản CMD368 của bạn và chọn ví Game Bắn Cá muốn nhận

           thưởng,tiền thưởng sẽ được cộng vào ví Game Bắn Cá mà bạn đã chọn trong vòng 24 giờ


           Ví dụ:

           Trích dẫn: " Thưởng Tái Nạp Tại Game Bắn Cá"    

           Nội dung: Tài Khoản CMD368 - xxx

           Ví Game Bắn Cá - Global Gaming (GG) hoặc Playtech (PT)


           * Vui lòng chú ý, một khi tiền thưởng đã được cộng vào ví Game Bắn Cá mà thành viên đó chọn thì sẽ không thể thay đổi được

           nữa.


    6.    Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia khuyến mãi này một tuần một lần trong suốt thời gian khuyến mãi.

    7.    Trước khi thực hiện lệnh rút tiền của bất kỳ tiền thắng cược nào, tiền nạp + tiên thưởng phải trải qua hơn 20 vòng cược (x20) tại Game Bắn Cá.


           Ví dụ:

           (Số tiền nạp: 2.000.000VND) + ( Tiền thưởng: 200.000 VND)

           Vòng cược yêu cầu: (2.000.000 +200.000) x 20 = 44.000.000VND


    8.    Nếu doanh thu yêu cầu cho tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chấp thuận tiền thưởng, 

           thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

    9.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.    Gói khuyến mãi này có hiệu lực dành cho khách hàng nạp tiền vào tài khoản tham gia cá cược tại KENO và có hiệu lực trước ngày 31/12/2017,

           23:59 (GMT+8) và dành cho những tài khoản đăng ký tiền tệ USD, RMB, MYR, THB, IDR hoặc VND. 

    2.    HOÀN TRẢ 0.8% KHÔNG GIỚI HẠN DÀNH CHO KENO sẽ được thanh toán dựa vào doanh thu của 7 ngày khi khách hàng tham gia đặt cược 

            tại keno và sẽ được hoàn trả trực tiếp vào tài khoản Keno sau 14:00 (GMT + 8) mỗi thứ Hai hàng tuần.

    3.    Khách hàng khi nạp tiền thành công thì tài khoản sẽ tự động nhận ngay chương trình hoàn trả này. 

    4.    Không có điều kiện nào dành cho chương trình này trước khi rút tiền. 

    5.    Điều khoản và điều kiện khuyến mãi chung.

 


    1.    Gói khuyến mãi này có hiệu lực dành cho khách hàng tham gia cá cược POKER hàng tuần và có hiệu lực

           trước ngày 31/12/2017,23:59 (GMT+8) và dành cho những tài khoản đăng ký tiền tệ USD, CNY, MYR, THB, IDR hoặc VND.

    2.    HOÀN TRẢ 0.3% KHÔNG GIỚI HẠN DÀNH CHO POKER HÀNG TUẦN sẽ được thanh toán dựa vào doanh thu của 7 ngày khi tham gia

           Đặt cược tại tất cả Poker và sẽ được hoàn trả trực tiếp vào ví Poker sau 14:00 (GMT + 8) mỗi thứ Hai hàng tuần.

    3.    Khách hàng khi nạp tiền thành công thì tài khoản sẽ tự động nhận ngay chương trình hoàn trả này.

    4.    Không có điều kiện nào dành cho chương trình này trước khi rút tiền. 

    5.    Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.    Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/04/2017, 00:00 (GMT +8) cho đến khi có thông báo mới

    2.    Tiền thưởng này chỉ áp dụng cho tất cả các thành viên trung thành hiện hành của CMD368, những khách hàng mà đã đăng ký tiền tệ là VND

    3.    Thành viên mà bạn giới thiệu sẽ không được tính nếu người đó đã từng đăng ký tài khoản qua đại lý CMD368

    4.    Để thỏa mãn đủ điều kiện, thành viên phải đáp ứng được yêu cầu sau :

           Yêu cầu người giới thiệu và tiền thưởng hợp lệ sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


Người Giới ThiệuTiền Thưởng

Là một thành viên hiện hành của CMD368.

Có số tiền nạp tích lũy tối thiểu là 6.000.000VND.

 trong vòng 30 ngày

1.Nhận 10% tiền thưởng ( lên đến 4.000.000VND) từ số tiền
nạp lần đầu của người mà bạn giới thiệu

2.Nhận ngay 0.1 % tiền thưởng từ doanh thu hợp lệ của người mà bạn giới thiệu hàng tháng.


           *Bất kỳ tiền thưởng chào mừng hoặc số tiền thưởng hiện hành mà được

           áp dụng thông qua việc giới thiệu bạn bè sẽ không được tính vào cách tính số tiền thưởng đầu tiên.

           *Trước khi thực hiện rút tiền, số tiền thưởng phải trải qua 5 vòng cược ( x5) tại Thể Thao, Sòng Bạc trực tuyến hoặc Slot games.


           Ví dụ

           Số tiền nạp lần đầu: 20.000.000VND cộng với số tiền thưởng chào mừng: 2.000.000VND = 22.000.000VND

           Cách tính như bên dưới:

           Số tiền nạp đầu tiên (20.000.000VND) x tiền thưởng 10%

           Tổng tiền thưởng hợp lệ: 2.000.000VND

           Vòng cược yêu cầu: 2.000.000 x 5 = 10.000.000VND


    5.    Thành viên đủ điều kiện đăng ký khuyến mãi Thưởng Giới Thiệu này mỗi ngày một lầnkhông giới hạn số lần giới thiệu trong suốt thời

           gian diễn ra khuyến mãi.


    6.    Tiền thưởng 0,1 % sẽ được tính hàng tháng dựa vào doanh thu hợp lệ của người bạn được giới thiệu

           Tất cả tiền thưởng và tiền hoa hồng được ban hành trong khoảng thời gian này sẽ không được tính vào cách tính doanh thu hợp lệ


           Cách tính như sau:

           Tổng doanh thu hợp lệ trong tháng trước = (20.000.000.000VND)

           Tiền thưởng hoặc tiền hoa hồng = 20.000.000VND

           Tiền thưởng hợp lệ tối đa = ( 20.000.000.000VND - 20.000.000VND) x 0.1% = 19.980.000VND


    7.    Các thành viên chỉ có thể yêu cầu tiền thưởng 0.1% của tháng trước sau ngày mùng 3 hàng tháng, tổng tiền thưởng hợp lệ sẽ được cộng

           vào ví trò chơi trong vòng 48 tiếng sau khi đã hoàn thành cách tính

           *0.1% tiền thưởng hàng tháng sẽ có thể rút bất cứ khi nào tiền được cộng vào tài khoản chính của thành

           viên mà không cần phải hoàn thành bất kì yêu cầu vòng cược nào.


    8.    Để yêu cầu tiền thưởng, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email vnsupport@cmd368.com hoặc Live Chat sau khi thực hiện nạp tiền

           trong suốt thời gian khuyến mãi, kèm với trích dẫn"THƯỞNG GiỚI THIỆU BẠN BÈ", bạn vui lòng cung cấp Tên tài khoản CMD368

           của bạn,chi tiết về Người Được Giới Thiệu và ví trò chơi được lựa chọn. Khi bạn đủ điều kiện để nhận thưởng, tiền

           thưởng sẽ được cộng vào ví trò chơi mà bạn đã lựa chọn trong vòng 48 giờ.


           Ví dụ:

           Trích dẫn:"Tiền thưởng giới thiệu"

           Nội dung: Tên tài khoản CMD368 - XXX

           Chi tiết về Người được giới thiệu - Tài khoản CMD368, Tên được đăng ký đầy đủ, số điện thoại liên hệ, số tiền nạp lần đầu.

            Ví trò chơi - Thể Thao 

                                Ví Casino trực tuyến. - (  Allbet hoặc HOgaming hoặc Gold Deluxe hoặc GamePlay hoặc Playtech ),

                                Ví Slot game - ( Spadegaming hoặc Top Trend hoặc GamePlay hoặc Playtech )


           * Vui lòng chú ý, khi tiền thưởng được cộng vào ví trò chơi mà thành viên đã chọn thì sẽ không thể thay đổi.


    9.    Thành viên đủ điều kiện phải yêu cầu tiền thưởng trong 7 ngày, sau khi Người Được Giới Thiệu đã thực hiện

           đăng ký thành viên và nạp tiền lần đầu. 

           Thành viên sẽ được xem là không đủ điều kiện tham gia khuyến mãi này nếu Người Được Giới Thiệu đã thực hiện nạp tiền lần

           đầu sau 7 ngày trở đi.

   10.    Tiền thưởng này có thể dùng để đặt cược tại Thể Thao, Sòng Bạc Trực Tuyến hoặc Slot Games ngay khi chuyển giao thành công.

   11.   Nếu doanh thu tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu nhận tiền thưởng, thì số dư tiền

           thưởng sẽ bị hủy bỏ. 

   12.   Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.    Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho các thành viên Đăng Ký và Nạp Tiền Lần Đầu tại Game bắn cá và sẽ bắt đầu vào ngày 24/3/2017            cho đến khi có thông báo mới

    2.    Thành viên đủ điều kiện khi đăng ký tiền tệ là VND và chưa từng tham gia tại Game Bắn Cá.

    3.    Chương trình khuyến mãi này chỉ hiệu lực tại tất cả các Game Bắn Cá. Ngay khi tham gia thành công thì tiền thưởng chỉ có thể dùng

           để đặt cược tại tài khoản Game Bắn Cá.

    4.    Tiền tệ và nhà cung cấp, nạp tiền tối thiểu và tiền thưởng tối đa sẽ được minh họa như bảng bên dưới


Tiền TệNạp Tiền Tối ThiểuTiền Thưởng Tối Đa
VND400.0002.000.000


    5.    Để yêu cầu khuyến mãi tái nạp này, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email hoặc Live Chat và trích dẫn: " Thưởng Chào

           Mừng 20% Tại Game Bắn Cá" Vui lòng cung cấp tên tài khoản CMD368 của bạn và chọn ví Game Bắn Cá muốn nhận

           thưởng, tiền thưởng sẽ được cộng vào ví Game Bắn Cá mà bạn đã chọn trong vòng 24 giờ


           Ví dụ:

           Trích dẫn: " Thưởng Chào Mừng 20% Tại Game Bắn Cá"

           Nội Dung: Tài Khoản CMD368-xxx

           Số tiền nạp lần đầu -xxx

           Ví Game bắn cá - Global Gaming (GG) hoặc Playtech(PT).


           *Vui lòng chú ý, một khi tiền thưởng đã được công vào ví Game bắn cá mà thành viên đó chọn thì sẽ không thể thay đổi được nữa.


    6.    Trước khi thực hiện lệnh rút tiền của bất kỳ tiền thắng cược nào, tiền nạp + tiên thưởng phải trải qua hơn 30 vòng cược (x30) tại Game Bắn Cá.


           Ví dụ:

           (Số tiền nạp:  1.000.000VND) + ( Tiền thưởng: 200.000VND)

           Vòng cược yêu cầu: ( 1.000.000 + 200.000) x 30 = 36.000.000VND


    7.    Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia khuyến mãi này một lần trong suốt thời gian khuyến mãi.

    8.    Nếu doanh thu yêu cầu cho tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chấp thuận tiền thưởng, 

           thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

    9.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.    1.    Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu vào ngày 24/3/2017 cho đến khi có thông báo mới.

    2.    Thành viên đủ điều kiện khi đăng ký tiền tệ là VND.

    3.    Chương trình khuyến mãi này chỉ hiệu lực tại tất cả các Game Bắn Cá. Ngay khi tham gia thành công thì tiền thưởng chỉ có thể dùng

           để đặt cược tại tài khoản Game Bắn Cá.

    4.    Tiền tệ và nhà cung cấp, số tiền nạp và tiền thưởng tối đa sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


Tiền TệSố Tiền NạpTiền Thưởng Tối Đa

VND
2.000.000200.000
5.000.000500.000
10.000.0001.000.000
20.000.0002.000.000


    5.    Để yêu cầu khuyến mãi tái nạp này, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email hoặc Live Chat và trích dẫn: " Thưởng Tái

           Nạp Tại Game Bắn Cá" Vui lòng cung cấp tên tài khoản CMD368 của bạn và chọn ví Game Bắn Cá muốn nhận

           thưởng,tiền thưởng sẽ được cộng vào ví Game Bắn Cá mà bạn đã chọn trong vòng 24 giờ


           Ví dụ:

           Trích dẫn: " Thưởng Tái Nạp Tại Game Bắn Cá"    

           Nội dung: Tài Khoản CMD368 - xxx

           Ví Game Bắn Cá - Global Gaming (GG) hoặc Playtech (PT)


           * Vui lòng chú ý, một khi tiền thưởng đã được cộng vào ví Game Bắn Cá mà thành viên đó chọn thì sẽ không thể thay đổi được

           nữa.


    6.    Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia khuyến mãi này một tuần một lần trong suốt thời gian khuyến mãi.

    7.    Trước khi thực hiện lệnh rút tiền của bất kỳ tiền thắng cược nào, tiền nạp + tiên thưởng phải trải qua hơn 20 vòng cược (x20) tại Game Bắn Cá.


           Ví dụ:

           (Số tiền nạp: 2.000.000VND) + ( Tiền thưởng: 200.000 VND)

           Vòng cược yêu cầu: (2.000.000 +200.000) x 20 = 44.000.000VND


    8.    Nếu doanh thu yêu cầu cho tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chấp thuận tiền thưởng, 

           thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

    9.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.   Chương trình khuyến mãi này chỉ có hiệu lực dành cho khách hàng lần đầu tiên nạp tiền vào tài khoản THỂ THAO và có hiệu lực từ ngày

          01/08/2016, 00:00(GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.   Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND. 

    3.   Mức nạp tiền tối thiểu và tiền thưởng tối đa được minh họa bên dưới


Tiền TệTiền Thưởng Tối ĐaTiền Nạp Tối Thiểu
VND2.000.000400.000


    4.   Chọn mã khuyến mãi SB100 trong lĩnh vực "Ưu đãi" khi thực hiện chuyển tiền lần đầu vào tài khoản Thể Thao. 

    5.   Khách hàng cần phải vượt qua điều kiện của gói khuyến mãi , tiền gửi cộng với tiền thưởng nhân 20 lần trước khi thực hiện rút tiền. 

          Ví dụ: 

          Lần nạp tiền đầu tiên =400.000VND + Khuyến mãi (400.000VND) 

          Điều kiện = (400.000 + 400.000) x 20 = 16.000.000VND 

 

    6.   Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng. 

    7.   Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến

          mãi. 

    8.   Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại thị trường cá cược Thể Thao ngay sau khi chuyển giao khuyến mãi thành công. 

    9.   CMD368 bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền đã nạp đủ điều kiện khuyến mãi cộng với tiền thường và bất kỳ tiền thắng cược trừ khi tổng

          số doanh thu yêu cầu được đáp ứng. 

    10. Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền nạp lần đầu vào tài khoản bất kỳ trong vòng 60

          ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

    11. Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.   Chương trình khuyến mãi này chỉ có hiệu lực dành cho khách hàng lần đầu tiên nạp tiền vào tài khoản THỂ THAO và có hiệu lực từ ngày

          01/08/2016, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.   Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND. 

    3.   Mức nạp tiền tối thiểu và tiền thưởng tối đa sẽ được hiển thị như bảng bên dưới

 

Tiền TệTiền Thưởng Tối ĐaTiền NạpTối Thiểu
USD1,000200
MYR2,500500
THB25,0005,000
IDR10.000.0002.000.000
VND20.000.0004.000.000

 

    4.    Chọn mã khuyến mãi vip50 trong lĩnh vực "Ưu đãi" khi thực hiện chuyển tiền lần đầu vào tài khoản Thể Thao. 

    5.    Khách hàng cần phải vượt qua điều kiện của gói khuyến mãi , tiền gửi + tiền thưởng nhân 20 lần trước khi thực hiện rút tiền. 

 

           Ví dụ: 

            Lần nạp tiền đầu tiên =4.000.000VND + Khuyến mãi (2.000.000VND) 

            Điều kiện = (4.000.000 + 2.000.000) x 20 = 120.000.000VND 

 

    6.    Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng. 

    7.    Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến

           mãi. 

    8.    Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại thị trường cá cược Thể Thao ngay sau khi chuyển giao khuyến mãi thành công. 

    9.    CMD368 bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền đã nạp đủ điều kiện khuyến mãi cộng với tiền thường và bất kỳ tiền thắng cược trừ khi tổng

           số doanh thu yêu cầu được đáp ứng. 

   10.   Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền nạp lần đầu vào tài khoản bất kỳ trong vòng 60

           ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

   11.   Thực hiện theo điều khoản và điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.    Chương trình này có giá trị cho các thành viên gửi tiền vào Thể Thao của họ từ 00:00 (GMT+8) ngày 01/08/2016 và cho

           đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương trình này có giá trị cho các thành viên đăng ký tiền tệ như USD , MYR , THB , IDR hoặc VND. 

    3.    Nhận 50% tiền thưởng nạp tiền cho thể thao.Tiền tệ tương đương với mức thưởng tối đa và mức tiền gửi tối thiểu được minh họa như bảng

           bên dưới dưới.

 

Tiền TệTiền Nạp Tối ThiểuTiền Thưởng Tối Đa
USD3,50010,000
MYR8,75025,000
THB87,500250,000
IDR35.000.000100.000.000
VND40.000.000200.000.000

 

    4.    Liên hệ dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua Live Chat hoặc gọi điện thoại để nhận mã số tiền thưởng ngay khi tiền gửi đã được cập nhật vào Ví            Tài Khoản Chính của bạn. 

    5.    Trước khi rút số tiền thắng và tiền thưởng bất kỳ cần phải đạt doanh thu của tiền gửi cộng với tiền thưởng gấp 25 lần (x25) trong Thể Thao. 

 

       Ví dụ như :

       Số tiền gửi = 40.000.000 VND + Tiền Thưởng 50% (20.000.000 VND)

       Yêu cầu doanh thu = (40.000.000 VND + 20.000.000 VND) x 25 =1.500.000.000 VND

 

    6.    Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng. 

    7.    Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai/Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng. 

    8.    Tiền thưởng có thể dùng để cá cược tại thị trường Thể Thao ngay sau khi chuyển giao thành công. 

    9.    Người chơi chỉ có thể yêu cầu tiền thưởng này duy nhất một lần trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi. 

   10.   CMD368 bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền đã nạp đủ điều kiện khuyến mãi cộng với tiền thường và bất kỳ tiền thắng cược trừ khi tổng                số doanh thu yêu cầu được đáp ứng. 

   11.    Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ trong vòng 90 ngày             thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

   12.   Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.    Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1/3/2017, 12:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR, IDR, THB và VND.

    3.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Thể Thao và không thể kết hợp với bất kỳ khuyến mãi hiện hành khác.

    4.    Thành viên yêu cầu khuyến mãi phải có Tổng tiền thắng/ thua cược hiệu lực thì mới có thể tham gia khuyến mãi, chỉ những cược đã kết

           thúc và thanh toán sẽ được tính vào tổng thắng/ thua cược hiệu lực. Các vé cược đang bị xét duyệt, cược hòa,cược

           hai bên,từ chối,hủy bỏ và cược thương mại sẽ không được tính vào tổng thắng/ thua cược hợp lệ.

    5.    Tiền tệ tương ứng, tổng thắng/ thua yêu cầu, thưởng tối đa sẽ được minh họa như bên dưới:


Tiền TệTổng Tiền Thua (Mỗi Ngày)Thưởng Tối Đa
VNDTừ 10.000.000 đến 59.999.999450.000
Từ 60.000.000 đến 99.999.9993.000.000
 Trên 100.000.0005.000.000


           *Tổng yêu cầu Thắng/ Thua cược hiệu lực sẽ được tính từ 12:00 (GMT+8) của ngày trước cho đến 

           11:59 (GMT+8) của ngày đăng ký khuyến mãi.


    6.    Thành viên đạt yêu cầu chỉ có thể tham gia khuyến mãi này một lần mỗi ngày từ 14:00 đến 23:59 (GMT + 8)

           hằng ngày,trong suốt thời gian khuyến mãi.

    7.    Để yêu cầu khuyến mãi này, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email với trích dẫn: "TÁI SINH TIỀN VỐN TẠI CMD368.

           " vui lòng cung cấp tên tài khoản CMD368, tiền thưởng sẽ được cộng vào ví Thể Thao của bạn trong vòng 24 giờ. 


           Ví dụ :

           Trích dẫn : " TÁI SINH TiỀN VỐN TẠI CMD368 "

           Nội dung : Tên tài khoản CMD368 - XXX


    8.    Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,tiền Thưởng phải hoàn thành 3 vòng cược (x3) tại Thể Thao.


           Ví dụ doanh thu:

           Số tiền thưởng : 450.000 VND

           Doanh thu yêu cầu : 450.000VND x 3 =  1.350.000VND


    9.    Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ

           trong vòng 7 ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

   10.   Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.    Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho những thành viên nạp tiền lần đầu tại Câu lạc bô casino trực tuyến và sẽ bắt đầu từ ngày

           1/11/2016, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR, IDR, THB và VND.

    3.    Khuyến mãi có hiệu lực tại tất cả các Sòng Bạc trực tuyến và sẽ không được kết hợp với các chương

           trình Khuyến mãi hoàn trả Casino vào thứ năm.

    4.    Tiền tệ tương ứng, Tiền Thưởng Tối Đa và Nạp Tiền Tối Thiểu sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


Tiền TệNạp Tiền Tối ThiểuTiền Thưởng Tối Đa
VND400.0002.000.000


    5.    Để nhận thưởng, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng qua Live chat hoặc email với trích dẫn "  Thưởng

           Chào Mừng Tại Casino Trực Tuyến 50% ", Vui lòng cung cấp tên tài khoản CMD368, Số tiền nạp và Ví Casino trực tuyến

           mà bạn muốn nạp tiền vào.

           Tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví Casino trực tuyến mà bạn đã chọn trong vòng 24 giờ.


           Ví dụ:

           Trích dẫn : " Thưởng Chào Mừng Tại Casino Trực Tuyến 50% " 

           Nội Dung : Tài khoản CMD368 - XXX

                             Số tiền nạp - VND XXX

                             Ví Casino trực tuyến - Allbet hoặc HOgaming hoặc Gold Deluxe hoặc GamePlay hoặc Playtech.


           *Vui lòng chú ý khi tiền thưởng đã được cộng vào ví casino trực tuyến mà thành viên đã chọn thì sẽ không thể thay

           đổi được nữa.


    6.    Trước khi thưc hiện lệnh rút tiền thắng cược bất kỳ, Tiền Nạp Lần Đầu + Tiền Thưởng phải hoàn thành vòng cược 20 lần (x20) tại các câu lạc

           bộ Casino trực tuyến.  


           Ví dụ Doanh thu:

           Số tiền nạp = 2.000.000VND + Tiền Thưởng (1.000.000VND)

           Doanh Thu Yêu Cầu= (2.000.000 + 1.000.000) X 20 =  60.000.000 VND


    7.    Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi này khi thực hiện nạp tiền lần đầu vào bất kỳ Câu lạc bô Casino trực

           tuyến bất kỳ trong thời gian khuyến mãi. 

    8.    Tiền thưởng có thể dùng để cá cược tại Câu Lạc Bộ Casino Trực tuyến ngay sau khi chuyển giao thành công.

    9.    Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ

           trong vòng 30 ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

   10.   Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.    1.    Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho những thành viên nạp tiền lần đầu tại Câu lạc bô casino trực tuyến và sẽ bắt đầu từ ngày

           1/01/2017, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR,CNY, IDR, THB và VND.

    3.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Slot Câu Lạc Bộ Trò Chơi, Khi yêu cầu khuyến mãi thành công, tiền thưởng sẽ chỉ được dùng

           để đặt cược tại tài khoản câu lạc bộ trò chơi slot

    4.    Tiền tệ tương ứng, Tiền Thưởng Tối Đa và Nạp Tiền Tối Thiểu sẽ được minh họa bên dưới:


Tiền TệThưởng Tối ĐaNạp Tiền Tối Thiểu
VND3.000.000
400.000


    5.    Để nhận thưởng, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng qua Live chat hoặc email với trích dẫn: "

           THƯỞNG CHÀO MỪNG NĂM MỚI TẠI SLOT " 

           Vui lòng cung cấp tài khoản CMD368, số tiền nạp và ví Slot trò chơi mà bạn muốn nạp tiền vào, Tiền thưởng

           sẽ được cộng vào Ví Casino trực tuyến mà bạn chọn trong vòng 24 giờ.


           Ví Dụ:

           Trích dẫn : " THƯỞNG CHÀO MỪNG NĂM MỚI TẠI SLOT "

           Nội dung : Tài khoản CMD368 - XXX

                             Số tiền nạp - VND XXX

                             Ví Slots trò chơi  - Spadegaming hoặc Top Trend hoặc GamePlay hoặc Playtech.


           *Vui lòng chú ý, khi tiền thưởng đã được cộng vào ví Slots trò chơi mà thành viên đó chọn thì sẽ không thể thay đổi được nữa.


    6.    Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,Tiền nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành 15 vòng cược (x15) tại Slots câu lạc bộ Trò chơi.


           Ví dụ:

           Số tiền nạp = 2.000.000 + Tiền Thưởng (2.200.000VND)

           Vòng cược yêu cầu = (2.000.000 + 2.400.000) X 15 = 66.000.000VND


    7.    Doanh thu đủ điều kiện chỉ được tính tại Slot trò chơi còn doanh thu tại các trò chơi bảng, video poker, Trò chơi Arcade và các thẻ Scratch

           sẽ không được tính vào tổng doanh thu

    8.    Thành Viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi này 1 lần khi thực hiện nạp tiền lần đầu tại Slot

           câu lạc bộ trò chơi trong suốt thời gian khuyến mãi.

    9.    Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ trong vòng 30

           ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

   10.   Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.    1.    Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1/3/2017, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR, IDR, THB và VND.

    3.    Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên nạp tiền vào ngày Thứ Sáu và có thể yêu cầu khuyến mãi không

           giới hạn trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi.

    4.    Tiền tệ tương ứng, nạp tiền tối thiểu và tiển thưởng tối đa sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


Tiền Tệ

Nạp Tiền Tối Thiểu Cho Mỗi Lần

 Giao Dịch

Tiền Thưởng Tối Đa Cho Mỗi Lần 

Giao Dịch

VND400.000100.000


    5.    Để yêu cầu khuyến mãi này, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email hoặc Live chat sau

           khi nạp tiền thành công trong suốt thời gian khuyến mãi, Vui lòng trích dẫn " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ

           SÁU" Và cung cấp tên Tài khoản CMD368.

           Tiền thưởng sẽ được tính vào ví Thể Thao của bạn trong vòng 24 giờ.


           Ví dụ :

           Trích dẫn : " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ SÁU "

           Nội dung : Tên tài khoản CMD368 - XXX


    6.    Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,Tiền nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành 5 vòng cược (x5) tại Thể Thao


           Ví dụ:

           Số tiền nạp : 400.000VND + Tiền Thưởng ( 100.000VND)

           Doanh thu yêu cầu : (400.000 + 100.000 ) x 5 = 2.500.000VND


    7.    Tiền thưởng có thể dùng để đặt cược tại tài khoản Thể Thao ngay khi chuyển giao thành công.

    8.    Nếu doanh thu yêu cầu cho tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chấp thuận tiền thưởng,

           thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

    9.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.    Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1/3/2017, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR, IDR, THB và VND.

    3.    Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên nạp tiền vào ngày Thứ Sáu và có thể yêu khuyến mãi không

           giới hạn trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi.

    4.    Tiền tệ tương ứng, nạp tiền tối thiểu và tiển thưởng tối đa sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


Tiền Tệ

Nạp Tiền Tối Thiểu Cho Mỗi Lần

 Giao Dịch

Tiền Thưởng Tối Đa Cho Mỗi Lần 

Giao Dịch

VND400.000100.000


    5.    Để yêu cầu khuyến mãi này, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email hoặc Live chat sau

           khi nạp tiền thành công trong suốt thời gian khuyến mãi, Vui lòng trích dẫn " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ

           SÁU" Và cung cấp tên Tài khoản CMD368, Ví Casino trực tuyến mà bạn muốn nạp tiền vào.

           Tiền thưởng sẽ được tính vào ví Casino trực tuyến mà bạn chọn trong vòng 24 giờ


           Ví dụ :

           Trích dẫn : " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ SÁU "

           Nội dung : Tên tài khoản CMD368 - XXX

           Ví trò chơi - Ví Casino trực tuyến - ( Allbet hoặc HOgaming hoặc Gold Deluxe hoặc GamePlay hoặc Playtech. )


           *Vui lòng lưu ý, một khi tiền thưởng đã được cập nhật vào Ví Casino trực tuyến mà thành viên đã lựa chọn thì

           sẽ không thể thay đổi lại được nữa.


    6.    Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,Tiền nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành 10 vòng cược (x10) tại Live Casino


           Ví dụ:

           Số tiền nạp : 400.000VND + Tiền Thưởng ( 100.000VND)

           Doanh thu yêu cầu : (400.000 + 100.000 ) x 10 = 5.000.000VND


    7.    Tiền thưởng có thể dùng để đặt cược tại tài khoản Live Casino ngay khi chuyển giao thành công.

    8.    Nếu doanh thu yêu cầu cho tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chấp thuận tiền thưởng,

           thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

    9.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.    Chương trình khuyến mãi được bắt đầu từ ngày 1/11/2016, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR, IDR, THB và VND.

    3.    Khuyến mãi có hiệu lực tại tất cả các Sòng Bạc trực tuyến và sẽ không được kết hợp với các chương trình khuyến mãi siêu hoàn trả vào

           thứ hai.

    4.    Tiền tệ tương ứng, Tiền Thưởng Tối Đa và Nạp Tiền Tối Thiểu sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


Tiền TệMiễn Phí Đặt Cược Tối Đa
VND
1.000.000    5.    Các Thành Viên được yêu cầu chọn mã thưởng thích hợp khi thực hiện nạp tiền vào ví Casino trực tuyến tương ứng để yêu

           cầu tiền thưởng trong suốt thời gian khuyến mãi.


Ví Casino Trực TuyếnMã Thưởng
Allbet(AB)Reload20AB
GamePlay(GP)Reload20GP
HOgaming(HG)Reload20HG
Gold Deluxe(GD)Reload20GD
Playtech(PT)Reload20PT


    6.    Một Thành Viên chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi này 1 tuần 1 lần trong suốt thời gian khuyến mãi và tối

           đa chì dành cho 100 thành viên trong mỗi tuần khuyến mãi.


Khuyến Mãi TuầnGiai Đoạn
Tuần 101 - 07 Tháng Bảy
Tuần 208 - 14 Tháng Bảy
Tuần 315 - 21 Tháng Bảy
Tuần 422 - 28 Tháng Bảy


    7.    Trước khi thưc hiện lệnh rút tiền thắng cược bất kỳ, Tiền Nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành vòng cược 15 lần (x15) tại

           các câu lạc bộ Casino trực tuyến.


           Ví dụ:

           Số tiền nạp = 2.000.000VND + Miễn Phí Đặt Cược (400.000VND)

           Doanh Thu Yêu Cầu = (2.000.000 + 400.000) X 15 =  36.000.000VND


    8.    Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ

           trong vòng 30 ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

    9.    Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.    1.    Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1/1/2017, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là USD, MYR,CNY, IDR, THB và VND.

    3.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Slot Câu Lạc Bộ Trò Chơi.Khi yêu cầu khuyến mãi thành công, tiền thưởng

           sẽ chỉ được dùng để đặt cược tại tài khoản câu lạc bộ trò chơi slot.

    4.    Tiền tệ tương ứng, Tiền Thưởng Tối Đa và Nạp Tiền Tối Thiểu sẽ được minh họa bên dưới:


Tiền TệTiền Thưởng Tối Đa
VND2.000.000


    5.    Để nhận thưởng, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng qua Live chat hoặc email với trích dẫn:

           "THƯỞNG NẠP TIỀN ĐẦU TIÊN MỖI NGÀY TẠI SLOT  " 

           Vui lòng cung cấp tài khoản CMD368, số tiền nạp và ví Slot trò chơi mà bạn muốn nạp tiền vào, Tiền thưởng sẽ

           được cộng vào Ví Casino trực tuyến mà bạn chọn trong vòng 24 giờ.


           Ví Dụ :

           Trích dẫn : " THƯỞNG NẠP TIỀN ĐẦU TIÊN MỖI NGÀY TẠI SLOT  " 

           Nội dung : Tài khoản CMD368 - XXX

                             Số tiền nạp - VND XXX

                             Ví Slots trò chơi  - Spadegaming hoặc Top Trend hoặc GamePlay hoặc Playtech.


           *Vui lòng chú ý, khi tiền thưởng đã được cộng vào ví Slots trò chơi mà thành viên đó chọn thì sẽ không thể thay đổi được nữa.


    6.    Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,Tiền nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành 15 vòng cược (x15) tại Slots câu lạc bộ Trò chơi.


           Ví dụ:

           Số tiền nạp = 2.000.000 + Tiền thưởng (500.000VND)

           Vòng cược yêu cầu = (2.000.000 + 500.000) X 15 =  37.500.000VND


    7.    Thành Viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi này 1 lần mỗi ngày khi thực hiện nạp tiền lần đầu tại Slot câu

           lạc bộ trò chơi trong suốt thời gian khuyến mãi.

    8.   Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu

           nạp vào tài khoản bất kỳ trong vòng 30 ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

    9.    Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.      Chương trình khuyến mãi này diễn ra từ ngày 31/08/2016, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.      Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho các thành viên đăng ký tiền tệ là MYR, THB, IDR, VND hoặc RMB.

    3.      Mức nạp tiền tối thiểu và tiền thưởng tối đa được minh hoạ dưới như bảng bên dưới

 

Tiền TệTiền Nạp Tối ThiểuTiền Thưởng Tối Đa
USD2550
MYR75150
THB7501,500
IDR250.000500.000
VND500.0001.000.000

 

    4.       Trước khi thưc hiện lệnh rút tiền thắng cược bất kỳ, bạn phải hoàn thành xong doanh thu Tiền gửi + Tiền thưởng nhân 5 lần (x5) tại tài                      khoản THỂ THAO.

               Ví dụ:

               Tái nạp = 2.000.000VND + Khuyến mãi 100.000VND

                Doanh thu yêu cầu= (2.000.000VND + 100.000VND) x 5 = 10.500.000 VNĐ


    5.       Khách hàng có thể nạp tiền và nhận khuyến mãi này vào thứ Tư hàng tuần trong thời gian khuyến mãi được hiện hành, và không giới hạn số               lần nạp tiền vào tài khoản.

    6.       Chọn mã khuyến mãi WEDRB5% tại lĩnh vực “Ưu đãi” khi thực hiện Chuyển tiền vào Ví Thể Thao vào thời điểm tương ứng.

    7.       Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng.

    8.       Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến                mãi.

    9.       Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại thị trường cá cược Thể Thao ngay sau khi chuyển giao khuyến mãi thành công. 

   10.     CMD368 bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền đã nạp đủ điều kiện khuyến mãi cộng với tiền thưởng và bất kỳ tiền thắng cược trừ khi                    tổng số doanh thu yêu cầu được đáp ứng. 

   11.      Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ trong vòng 10                ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

   12.      Thực hiện theoĐiều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.   Chương trình khuyến mãi này có hiệu lực từ ngày 01/09/2016, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

    2.   Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND. 

    3.   Mức nạp tiền tối thiểu 500.000VND; và tiền thưởng tối đa là 2.500.000VND. 

    4.   Chọn mã khuyến mãi WEEKLYRB10 tại lĩnh vực “Ưu đãi” khi thực hiện Chuyển tiền vào Ví Thể Thao vào thời điểm tương ứng:


Khuyễn Mãi Tuần

1- 7 Tháng Bảy

8-14 Tháng Bảy

15-21 Tháng Bảy

22-28 Tháng Bảy

 

    5.   Trước khi thưc hiện lệnh rút tiền thắng cược bất kỳ, bạn phải hoàn thành xong doanh thu Tiền gửi + Tiền thưởng nhân 10 lần (10x) tại tài khoản

          THỂ THAO. 

 

             Ví dụ: 

             Lần nạp tiền đầu tiên = 1.000.000VND + Khuyến mãi 100.000VND 

             Điều kiện = (1.000.000VND+100.000VND) x 10 = 11.000.000VND 

 

    6.   Mỗi một thành viên chỉ có thể nhận được 1 lần khuyến mãi trong suốt tuần diễn ra “KHUYẾN MÃI TÁI NẠP HÀNG TUẦN ” 

    7.   Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng. 

    8.   Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến mãi. 

    9.   Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại thị trường cá cược Thể Thao ngay sau khi chuyển giao khuyến mãi thành công. 

  10.   CMD368 bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền đã nạp đủ điều kiện khuyến mãi cộng với tiền thường và bất kỳ tiền thắng cược trừ khi tổng số

          doanh thu yêu cầu được đáp ứng. 

  11.   Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ trong vòng 10 ngày

          thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ. 

  12.   Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.   Chương trình khuyến mãi này dành cho khách hàng tham gia cá cược Casino trực truyến có hiệu lực từ ngày 01/08/2016, 00:00 (GMT+8) cho           đến 31/12/2017, 23:59 (GMT+8). 

    2.   Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND. 

    3.   Khách hàng phải đạt được doanh thu đặt cược tại Casino trực tuyến theo yêu cầu tối thiểu là 20.000.000VND trong vòng 7

          ngày trước (dựa trên hệ thống ngắt ngày đó là từ 12:00PM đến 11:59AM của ngày hôm sau), mới có thể đủ điều kiện

          nhận tiền thưởng khuyến mãi này. 

    4.   Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy sẽ không được tính vào doanh thu khuyến mãi. 

    5.   Chương trình khuyến mãi hoàn trả này không áp dụng cho các khách hàng đang đăng ký các khuyến mãi dành

          cho lần nạp tiền đầu tiên tại tài khoản Casino trực tuyến. 

    6.   Tất cả tiền thưởng CASINO và tiền hoa hồng hoặc hoàn trả được ban hành trong khoảng thời gian này sẽ không

          được tính trong chương trình hoàn trả.

 

VND
Tỷ Lệ Thưởng Tổng Doanh ThuThưởng Tối Đa Hợp Lệ
5%20.000.000VND - 199.000.000VND10.000.000VND
10%200.000.000VND - 599.000.000.000VND20.000.000VND
15%Trên 600.000.000VND40.000.000VND


           Ví dụ: 

           Tổng doanh thu trong 7 ngày qua = 20.000.000VND 

           Tổng Thắng (6.000.000VND) - Tổng Thua (20.000.000VND)= -14.000.000VND 

           Tiền thưởng và (hoặc) hoa hồng = 550.000VND

           Thưởng tối đa hợp lệ =( 14.000.000VND - 550.000VND)*5% = 672.500VND. 

          

    7.   Để yêu cầu hoàn trả cược thua, đơn giản liên hệ với dịch vụ khách hàng qua Email hoặc Hỗ trợ trực tuyến và trích

          dẫn "HOÀN TRẢ CƯỢC THUA CASINO THỨ NĂM" từ thứ Năm 12:00PM đến 11:59AM thứ Sáu (GMT+8) và tài khoản của bạn sẽ được 

          hoàn trả trong vòng 48 giờ.

    8.   Mỗi một khách hàng chỉ có thể yêu cầu "HOÀN TRẢ CƯỢC THUA CASINO THỨ NĂM" một lần vào mỗi thứ Năm hàng tuần. 

    9.   Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.    1.    Gói khuyến mãi này có hiệu lực dành cho khách hàng tham gia cá cược THỂ THAO và có hiệu lực trước ngày 31/12/2017,23:59 (GMT +8) và            dành cho những tài khoản đăng ký tiền tệ USD, RMB, MYR, THB, IDR hoặc VND. 

    2.    HOÀN TRẢ 0.25% KHÔNG GIỚI HẠN THỂ THAO sẽ được thanh toán dựa vào doanh thu của 7 ngày khi tham gia đặt cược tại Thể thao và sẽ            được hoàn trả trực tiếp vào ví Thể Thao sau 14:00 (GMT + 8) mỗi thứ Hai hàng tuần.

    3.    Khách hàng khi nạp tiền thành công thì tài khoản sẽ tự động nhận ngay chương trình hoàn trả này và không có điều kiện nào 

           trước khi rút tiền.

    4.    Tất cả doanh thu của tiền thưởng Thể Thao sẽ không được tính vào chương trình hoàn trả này.

    5.    Khách hàng không được sử dụng chiến thuật cá cược hai bên với mục đích nhận hoa hồng hoàn trả. 

    6.    Điều khoản và điều kiện khuyến mãi chung.


    1.   Gói khuyến mãi này có hiệu lực dành cho khách hàng tham gia cá cược BACCARAT trực tuyến và có hiệu lực trước ngày 31/12/2017, 23:59                 (GMT+8) và dành cho những tài khoản đăng ký tiền tệ USD, RMB, MYR, THB, IDR hoặc VND. 

    2.   HOÀN TRẢ 0.8% KHÔNG GIỚI HẠN DÀNH CHO BACCARTA TRỰC TUYẾN sẽ được thanh toán dựa vào doanh thu của 7 ngày khi tham gia               đặt cược tại Baccarat trực tuyến và sẽ được hoàn trả trực tiếp vào ví Casino sau 14:00 (GMT + 8) mỗi thứ Hai hàng tuần.

    3.   Khách hàng khi nạp tiền thành công thì tài khoản sẽ tự động nhận ngay chương trình hoàn trả này. 

    4.   Không có điều kiện nào dành cho chương trình này trước khi rút tiền. 

    5.   Điều khoản và điều kiện khuyến mãi chung.


    1.   Gói khuyến mãi này có hiệu lực dành cho khách hàng tham gia cá cược tại và có hiệu lực trước ngày 31/12/2017, 23:59 (GMT+8) và dành cho

           những tài khoản đăng ký tiền tệ USD, RMB, MYR, THB, IDR hoặc VND. 

    2.   HOÀN TRẢ 1% KHÔNG GIỚI HẠN DÀNH CHO TRÒ CHƠI sẽ được thanh toán dựa vào doanh thu của 7 ngày khi khách hàng tham gia đặt                   cược tại TRÒ CHƠI và sẽ được hoàn trả trực tiếp vào ví TRÒ CHƠI TƯƠNG ỨNG sau 14:00 (GMT + 8) mỗi thứ Hai hàng tuần.  

    3.   Khách hàng khi nạp tiền thành công thì tài khoản sẽ tự động nhận ngay chương trình hoàn trả này. 

    4.   Không có điều kiện nào dành cho chương trình này trước khi rút tiền. 

    5.   Các thể loại trò chơi bài, trò chơi arcade và table games sẽ loại khỏi chương trình khuyến mãi này.

    6.   Áp dụng Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.    Gói khuyến mãi này có hiệu lực dành cho khách hàng nạp tiền vào tài khoản tham gia cá cược tại KENO và có hiệu lực trước ngày 31/12/2017,

           23:59 (GMT+8) và dành cho những tài khoản đăng ký tiền tệ USD, RMB, MYR, THB, IDR hoặc VND. 

    2.    HOÀN TRẢ 0.8% KHÔNG GIỚI HẠN DÀNH CHO KENO sẽ được thanh toán dựa vào doanh thu của 7 ngày khi khách hàng tham gia đặt cược 

            tại keno và sẽ được hoàn trả trực tiếp vào tài khoản Keno sau 14:00 (GMT + 8) mỗi thứ Hai hàng tuần.

    3.    Khách hàng khi nạp tiền thành công thì tài khoản sẽ tự động nhận ngay chương trình hoàn trả này. 

    4.    Không có điều kiện nào dành cho chương trình này trước khi rút tiền. 

    5.    Điều khoản và điều kiện khuyến mãi chung.

 


    1.    Gói khuyến mãi này có hiệu lực dành cho khách hàng tham gia cá cược POKER hàng tuần và có hiệu lực

           trước ngày 31/12/2017,23:59 (GMT+8) và dành cho những tài khoản đăng ký tiền tệ USD, CNY, MYR, THB, IDR hoặc VND.

    2.    HOÀN TRẢ 0.3% KHÔNG GIỚI HẠN DÀNH CHO POKER HÀNG TUẦN sẽ được thanh toán dựa vào doanh thu của 7 ngày khi tham gia

           Đặt cược tại tất cả Poker và sẽ được hoàn trả trực tiếp vào ví Poker sau 14:00 (GMT + 8) mỗi thứ Hai hàng tuần.

    3.    Khách hàng khi nạp tiền thành công thì tài khoản sẽ tự động nhận ngay chương trình hoàn trả này.

    4.    Không có điều kiện nào dành cho chương trình này trước khi rút tiền. 

    5.    Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.    Chương trình khuyến mãi này áp dụng từ ngày 01/01/2016, 00:00(GMT+8) cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương trình khuyến mãi có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND.

    3.    Thành viên đủ điều kiện phải đạt doanh thu tối thiểu trong vòng 60 ngày qua, trước dịp sinh nhật của thành viên đó.

           Tiền tệ tương ứng cho tiền thưởng sinh nhật và doanh thu yêu cầu sẽ được minh họa như bảng bên dưới::

 

Tiền Tệ Doanh Thu Tiền Thưởng
VND 13.000.000 200.000

 

    4.    Trước khi thực hiện rút tiền bất kỳ khi tham gia khuyến mãi  “MỪNG SINH NHẬT” này phải được trải qua 1 vòng cược  (x1) tại Thể Thao.

    5.    Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng.

    6.    Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến

           mãi.

    7.    Mỗi thành viên đủ tiêu chuẩn chỉ có thể nhận  tiền thưởng "MỪNG SINH NHẬT" một lần /năm trong tháng sinh nhật.

    8.    Để yêu cầu " MỪNG SINH NHẬT " xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua Live Chat và tài khoản của bạn sẽ được cập

           nhật trong vòng 48 giờ.

    9.   Thành viên đủ tiêu chuẩn khuyến mãi cần sẳn sàng cung cấp những  thông tin cá nhân mà công ty yêu cầu với mục đích xác nhận tài khoản.

   10.  Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


    1.    Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/04/2017, 00:00 (GMT +8) cho đến khi có thông báo mới

    2.    Tiền thưởng này chỉ áp dụng cho tất cả các thành viên trung thành hiện hành của CMD368, những khách hàng mà đã đăng ký tiền tệ là VND

    3.    Thành viên mà bạn giới thiệu sẽ không được tính nếu người đó đã từng đăng ký tài khoản qua đại lý CMD368

    4.    Để thỏa mãn đủ điều kiện, thành viên phải đáp ứng được yêu cầu sau :

           Yêu cầu người giới thiệu và tiền thưởng hợp lệ sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


Người Giới ThiệuTiền Thưởng

Là một thành viên hiện hành của CMD368.

Có số tiền nạp tích lũy tối thiểu là 6.000.000VND.

 trong vòng 30 ngày

1.Nhận 10% tiền thưởng ( lên đến 4.000.000VND) từ số tiền
nạp lần đầu của người mà bạn giới thiệu

2.Nhận ngay 0.1 % tiền thưởng từ doanh thu hợp lệ của người mà bạn giới thiệu hàng tháng.


           *Bất kỳ tiền thưởng chào mừng hoặc số tiền thưởng hiện hành mà được

           áp dụng thông qua việc giới thiệu bạn bè sẽ không được tính vào cách tính số tiền thưởng đầu tiên.

           *Trước khi thực hiện rút tiền, số tiền thưởng phải trải qua 5 vòng cược ( x5) tại Thể Thao, Sòng Bạc trực tuyến hoặc Slot games.


           Ví dụ

           Số tiền nạp lần đầu: 20.000.000VND cộng với số tiền thưởng chào mừng: 2.000.000VND = 22.000.000VND

           Cách tính như bên dưới:

           Số tiền nạp đầu tiên (20.000.000VND) x tiền thưởng 10%

           Tổng tiền thưởng hợp lệ: 2.000.000VND

           Vòng cược yêu cầu: 2.000.000 x 5 = 10.000.000VND


    5.    Thành viên đủ điều kiện đăng ký khuyến mãi Thưởng Giới Thiệu này mỗi ngày một lầnkhông giới hạn số lần giới thiệu trong suốt thời

           gian diễn ra khuyến mãi.


    6.    Tiền thưởng 0,1 % sẽ được tính hàng tháng dựa vào doanh thu hợp lệ của người bạn được giới thiệu

           Tất cả tiền thưởng và tiền hoa hồng được ban hành trong khoảng thời gian này sẽ không được tính vào cách tính doanh thu hợp lệ


           Cách tính như sau:

           Tổng doanh thu hợp lệ trong tháng trước = (20.000.000.000VND)

           Tiền thưởng hoặc tiền hoa hồng = 20.000.000VND

           Tiền thưởng hợp lệ tối đa = ( 20.000.000.000VND - 20.000.000VND) x 0.1% = 19.980.000VND


    7.    Các thành viên chỉ có thể yêu cầu tiền thưởng 0.1% của tháng trước sau ngày mùng 3 hàng tháng, tổng tiền thưởng hợp lệ sẽ được cộng

           vào ví trò chơi trong vòng 48 tiếng sau khi đã hoàn thành cách tính

           *0.1% tiền thưởng hàng tháng sẽ có thể rút bất cứ khi nào tiền được cộng vào tài khoản chính của thành

           viên mà không cần phải hoàn thành bất kì yêu cầu vòng cược nào.


    8.    Để yêu cầu tiền thưởng, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email vnsupport@cmd368.com hoặc Live Chat sau khi thực hiện nạp tiền

           trong suốt thời gian khuyến mãi, kèm với trích dẫn"THƯỞNG GiỚI THIỆU BẠN BÈ", bạn vui lòng cung cấp Tên tài khoản CMD368

           của bạn,chi tiết về Người Được Giới Thiệu và ví trò chơi được lựa chọn. Khi bạn đủ điều kiện để nhận thưởng, tiền

           thưởng sẽ được cộng vào ví trò chơi mà bạn đã lựa chọn trong vòng 48 giờ.


           Ví dụ:

           Trích dẫn:"Tiền thưởng giới thiệu"

           Nội dung: Tên tài khoản CMD368 - XXX

           Chi tiết về Người được giới thiệu - Tài khoản CMD368, Tên được đăng ký đầy đủ, số điện thoại liên hệ, số tiền nạp lần đầu.

            Ví trò chơi - Thể Thao 

                                Ví Casino trực tuyến. - (  Allbet hoặc HOgaming hoặc Gold Deluxe hoặc GamePlay hoặc Playtech ),

                                Ví Slot game - ( Spadegaming hoặc Top Trend hoặc GamePlay hoặc Playtech )


           * Vui lòng chú ý, khi tiền thưởng được cộng vào ví trò chơi mà thành viên đã chọn thì sẽ không thể thay đổi.


    9.    Thành viên đủ điều kiện phải yêu cầu tiền thưởng trong 7 ngày, sau khi Người Được Giới Thiệu đã thực hiện

           đăng ký thành viên và nạp tiền lần đầu. 

           Thành viên sẽ được xem là không đủ điều kiện tham gia khuyến mãi này nếu Người Được Giới Thiệu đã thực hiện nạp tiền lần

           đầu sau 7 ngày trở đi.

   10.    Tiền thưởng này có thể dùng để đặt cược tại Thể Thao, Sòng Bạc Trực Tuyến hoặc Slot Games ngay khi chuyển giao thành công.

   11.   Nếu doanh thu tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu nhận tiền thưởng, thì số dư tiền

           thưởng sẽ bị hủy bỏ. 

   12.   Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

    1.    Chương trình khuyến mãi này áp dụng từ ngày 01/01/2016, 00:00(GMT+8) cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương trình khuyến mãi có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND.

    3.    Thành viên đủ điều kiện phải đạt doanh thu tối thiểu trong vòng 60 ngày qua, trước dịp sinh nhật của thành viên đó.

           Tiền tệ tương ứng cho tiền thưởng sinh nhật và doanh thu yêu cầu sẽ được minh họa như bảng bên dưới::

 

Tiền Tệ Doanh Thu Tiền Thưởng
VND 13.000.000 200.000

 

    4.    Trước khi thực hiện rút tiền bất kỳ khi tham gia khuyến mãi  “MỪNG SINH NHẬT” này phải được trải qua 1 vòng cược  (x1) tại Thể Thao.

    5.    Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng.

    6.    Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến

           mãi.

    7.    Mỗi thành viên đủ tiêu chuẩn chỉ có thể nhận  tiền thưởng "MỪNG SINH NHẬT" một lần /năm trong tháng sinh nhật.

    8.    Để yêu cầu " MỪNG SINH NHẬT " xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua Live Chat và tài khoản của bạn sẽ được cập

           nhật trong vòng 48 giờ.

    9.   Thành viên đủ tiêu chuẩn khuyến mãi cần sẳn sàng cung cấp những  thông tin cá nhân mà công ty yêu cầu với mục đích xác nhận tài khoản.

   10.  Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.


Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn:


 1. Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận một khuyến mãi tại một thời điểm. Để nhận lần lượt những gói khuyến mãi tiếp theo bạn phải hoàn thành xong doanh thu của gói khuyến mãi đã đăng ký trước đó.
 2. Bất kỳ bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng lạm dụng đề nghị này, theo quan điểm của CMD368 chúng tôi sẽ phải tịch thu tiền thưởng và đóng tài khoản của họ.
 3. Khách hàng chỉ nên gửi tiền vào tài khoản CMD368 cho mục đích sử dụng số tiền này tham gia cá cược trên trang web CMD368. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc đóng tài khoản của bạn nếu chúng tôi xem xét hoặc có lý do hợp lý để khẳng định rằng bạn đang gửi tiền vào tài khoản và không có bất kỳ ý định đặt cược. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng có quyền trình báo vấn đề này đến các cơ quan có liên quan.
 4. Trong suốt thời gian nạp tiền nếu bạn không tham gia cá cược theo yêu cầu trước khi thực hiện lệnh rút tiền. CMD368 có quyền khấu trừ khoản phí tại tài khoản của bạn để trang trải tất cả chi phí hợp lý liên quan đến khoản tiền gửi và rút tiền. Nếu cần thiết, số tiền rút của bạn có thể được khấu trừ cho phù hợp.
 5. Nếu số tiền nạp của bạn không tham gia cá cược theo yêu cầu trước khi thực hiện lệnh rút tiền. Hoặc chúng tôi có bất kỳ bằng chứng về một loạt các cá cược với mục đích đảm bảo lợi nhuận hay cược rủi ro thấp mà không phụ thuộc vào kết quả (cá cược hai bên,…). CMD368 có quyền yêu cầu bạn cung cấp biên lai và những giấy tờ có liên quan để chứng thực về giao dịch của các khoản tiền gửi trước khi lệnh rút tiền được xử lý.
 6. Việc rút tiền có thể bị kiểm toán và/hoặc xác minh danh tính trước khi được xử ký. Thành Viên có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về nhận dạng, địa chỉ, tuổi tác và/hoặc biên lai gửi tiền, chứng minh các game đã chơi hoặc số điện thoại. Nếu không cung cấp thông tin yêu cầu này cho chúng tôi trong vòng 72 giờ thì tiền thưởng và tiền thắng cược bất kỳ có liên quan có thể bị thu hồi.
 7. Theo quyết định CMD368, quý khách có thể yêu cầu cung cấp tài liệu nhận dạng. Đó là bắt buộc rằng quý khách cung cấp các thông tin được yêu cầu. Nếu quý khách không cung cấp thông tin được yêu cầu, có nghĩa là quý khách đồng ý từ bỏ quyền của mình đối với bất kỳ khoản tiền thưởng hoặc số dư trong tài khoản CMD368 của quý khách.
 8. Chương trình khuyến mãi này chỉ được giới hạn và hiện hành một lần duy nhất trên mỗi người / tài khoản / gia đình / địa chỉ / email địa chỉ / số điện thoại / tài khoản thanh toán (ví dụ như thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, Neteller vv) / Địa chỉ IP / môi trường máy tính dùng chung, ví dụ như trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc. Chúng tôi có quyền từ chối việc tham gia khuyến mãi đối với bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng.
 9. Tiền thưởng khuyến mãi không thể rút ra hoặc chuyển giao cho bất kỳ trò chơi ( tài khoản chính ) trừ khi yêu cầu doanh thu tiền thưởng này đã được đáp ứng.
 10. Sự cài đặt mức cược tối thiểu và tối đa sẽ được điều chỉnh theo các trường hợp nhất định. Chúng tôi khuyến khích bạn hãy kiểm tra các quy tắc và loại cá cược trước khi thực hiện đặt cược.
 11. Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng.Trừ khi có những qui định khác.
 12. Đặt cược thắng nửa tiền / thua nửa tiền sẽ chỉ được tính doanh thu của một nửa tiền cược. Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến mãi.Trừ khi có những qui định khác.
 13. Theo quyết định của CMD368, khi chúng tôi có bằng chứng về việc quý khách sử dụng thông tin của bên thứ ba để tham gia chương trình khuyến mãi. Chúng tôi có quyền từ chối khuyến mãi và mọi số dư liên quan của khách hàng hoặc nhóm khách hàng đó.
 14. CMD368 có quyền sửa đổi, hủy bỏ, đòi lại hoặc từ chối bất kỳ trường hợp theo quyết định riêng của mình.